Onderhoudsadvies - Meerjaren Onderhoudsplanning Afdrukken E-mailadres
onderhoud1
onderhoud2

Elk pand heeft onderhoud nodig. De kosten van dit onderhoud vallen vaak tegen. Wilt u vooraf inzicht in de kosten en werkzaamheden om uw pand in een goede staat te houden, zowel bouwkundig als installatietechnisch, dan is het aan te raden een Meerjaren Onderhoudsplanning te laten maken. In één oogopslag inzicht in de kwaliteit van het pand, de planning van het onderhoud en de te verwachten kosten hiervoor. Dit is zeker voor bedrijven en VVE's een zeer bruikbaar rapport om de kosten van het onderhoud in de komende jaren inzichtelijk te krijgen.

Werkwijze

Tijdens een inspectie wordt de kwaliteit van het pand in kaart gebracht middels een zogenaamde 0-meting. Hierna ontvangt u een rapportage van de bevindingen, een planning voor het uit te voeren onderhoud en een kostenbegroting voor de komende periode. Hierdoor weet u aan welke zaken u de komende jaren onderhoud kunt verwachten en hoeveel budget u hiervoor moet reserveren.