Bestek-Technische omschrijving Afdrukken E-mailadres
Bestek

In een bestek wordt gedetailleerd omschreven waar een gebouw aan zal moeten voldoen. Denk hierbij aan een omschrijving van de werkwijze en de toe te passen materialen. Het bestek maakt deel uit van de contractstukken voor aannemer en opdrachtgever.

Aan de hand van bestek / technische omschrijving kunnen aannemers een voor alle partijen duidelijke en vergelijkbare offerte aanbieden.