Aan de hand van een energielabel wordt in één oogopslag weergegeven hoe energiezuinig een woning is. Een lage waarde betekent een hoog energieverbruik, dus hoge kosten. Een energielabel biedt dus een toegevoegde waarde bij de aan- en/of verkoop van de woning. Bij nieuwbouw en verbouw worden door de gemeente bouwtekeningen en berekeningen gevraagd. Dit is noodzakelijk voor aanvraag van de benodigde vergunningen. Bouwbegeleiding - Een bouwproces heeft veel struikelblokken. Afspraken worden niet nagekomen, onduidelijke bestekken en tekeningen, discussies over meer- en minderwerk en ga zo maar door. Wij kunnen u veel van deze zorgen besparen. Een bouwkundige inspectie wordt veel toegepast tijdens het aankopen van woningen. Aspirant kopers willen graag vóór de koop weten of de woning geen gebreken heeft. Daarnaast heeft dit soort inspecties een toegevoegde waarde wanneer er grote verbouwplannen zijn.

De bouw van de woning loopt ten einde, tijd voor de oplevering. Tijdens de oplevering loopt u met de aannemer door en rond de woning om de bekijken of de woning voldoet aan allen eisen. Tijdens een oplevering komt er opeens veel informatie op u af, waar u wellicht weinig kennis van heeft. Wij kunnen u bijstaan tijdens de oplevering en zijn hierin geheel onafhankelijk. Tijdens de oplevering worden de aan het licht komende kapotte, beschadigde en ontbrekende onderdelen opgenomen.

Wilt u voor, tijdens of na de bouw niet voor financiële verrassingen komen te staan, dan is een goede begroting of raming vooraf een must. Wij kunnen terugkijken op een jarenlange ervaring met betrekking tot het maken van begrotingen of ramingen voor diverse soorten bouwprojecten in zowel de woning- als in de utiliteitsbouw. Deze begrotingen of ramingen maakten wij voor onder andere particulieren, aannemers, (semi)overheden en architecten.

In een bestek wordt gedetailleerd omschreven waar een gebouw aan zal moeten voldoen. Denk hierbij aan een omschrijving van de werkwijze en de toe te passen materialen. Het bestek maakt deel uit van de contractstukken voor aannemer en opdrachtgever.

Elk pand heeft onderhoud nodig. De kosten van dit onderhoud vallen vaak tegen. Wilt u vooraf inzicht in de kosten en werkzaamheden om uw pand in een goede staat te houden, zowel bouwkundig als installatietechnisch, dan is het aan te raden een Meerjaren Onderhoudsplanning te laten maken

Met een maatwerkadvies krijgt u op een overzichtelijke wijze een energiebesparingsadvies voor uw woning. Hierin worden zaken vermeld als energiebesparings- en subsidiemogelijkheden.

3bouwtekeningperc